nepali-flag.png June 24, 2024 PM

An Astrologer, Innovator & Counsellor

सूर्य कवच यन्त्र – For All Sorts of energy

सूर्य कवच यन्त्र – For All Sorts of energy

सूर्य यन्त्र

सूर्य यन्त्र सूर्य लग्न कुण्डलीमा निच शत्रुराशिमा भएमा नकारात्मक प्रभावलाई कमजाेर पारी सकारात्मक उर्जा प्रवाह गर्नका लागि प्रयाेग गरिन्छ । यस यन्त्रले आत्मालाई पुष्ट बनाई सकारात्मक साेच ल्याउन मद्दत गर्दछ ।

Book सूर्य कवच यन्त्र – For All Sorts of energy

Your Information

words from my belongings

Feedback From Our Trusted Personnels